Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2017, HR-2017-82-U, (sak nr. 2016/2345), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen