Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2017, HR-2017-132-U, (sak nr. 2016/2442), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Svein Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen