Ankerett - spørsmål om lagmannsretten har anvendt riktig beviskrav

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 27. oktober 2017, HR-2017-2035-U, (sak nr. 2017/1746), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Webster, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen