Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2017, HR-2017-314-U, (sak nr. 2017/314), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen