Avvisning av anke på grunn av manglende aktuell interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. april, HR-2017-832-U, (sak nr. 2017/736), anke over kjennelse

A (advokat Knut Helge Hurum) mot Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund

Dommere: Matheson, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen