Avvisning av anke som ikke var mangelfull

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1682-U, (sak nr. 2017/1420), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Indreberg, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen