Bedrageri i form av å imitere rovviltskader på rein

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2017, HR-2017-2431-U, (sak nr. 2017/1884), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.
B (advokat Hjallis Bakke, advokat Thomas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen