Begrunnelse av forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. oktober 2017, HR-2017-2009-U, (sak nr. 2017/1791), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Webster, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen