Beslag av fem sluttstykker og to forskjefter til våpen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1578-U, (sak nr. 2017/1352), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Webster, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen