Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Noer, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen