Beviskrav i sak om seksuell handling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1162-U, (sak nr 2017/983), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Røli) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen