Brudd på kontradiksjon ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2145-U, (sak nr. 2017-1946), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Henrik Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen