Drapstrusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Kallerud, Indreberg, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen