Fengsling etter utleveringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2017, HR-2017-221-U, (sak nr. 2017/156), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Hans Chr. Nygaard Wang) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Arntzen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen