Forholdet mellom straffeloven § 346 og § 351

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2017, HR-2017-2079-U, (sak nr. 2017/1768), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Carl U. Bore) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Bergsjø, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen