Forholdsmessigheten ved fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1837-U, (sak nr. 2017/1636), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen