Forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. september 2017, HR-2017-1679-U, (sak nr. 2017/1478), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Frode Sulland)

Dommere: Øie, Indreberg, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen