Frifinnelsesdom for sivilt krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2017, HR-2017-1106-U, (sak nr. 2017/775), straffesak, anke over dom

A (advokat Christian Wulff Hansen) mot B (advokat Per Ragnar Holter-Andersen)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen