Gjennomføringen av tiltaltes forklaring under hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1831-U, (sak nr. 2017/1580), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bull, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen