Grovt tyveri av fisk

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. oktober 2017, HR-2017-1920-U, (sak nr. 2017/1560), straffesak, anke over dom

I.
A (advokat Jan Erik Teigum) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. 
B (advokat Axel Lange) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Matningsdal, Matheson, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen