Habilitetsinnsigelse mot samtlige dommere i Borgarting lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1580-U, (sak nr. 2017/1378), straffesak, habilitet

Sigurd Jørgen Klomsæt

Dommere: Øie, Indreberg, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen