Identitetskrenkelse og bruk av en annens bilde

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-472-U, (sak nr. 2017/233), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Kallerud, Indreberg, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen