Inndragning av våpen som følge av brudd på våpenlovgivningens regler om oppbevaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juli 2017, HR-2017-1491-U, (sak nr. 2017/1186), straffesak, anke over dom

A (advokat Brage Nordgård) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen