Krav til begrunnelse ved besøksforbud overfor barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. april 2017, HR-2017-834-U, (sak nr. 2017/717), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Linda Ellefsen Eide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen