Krav til begrunnelsen ved fastsetting av brev- og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 13. november 2017, HR-2017-2143-U, (sak nr. 2017/1926), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Preben Kløvfjell) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen