Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om kjøring med for høy fart

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. mai 2017, HR-2017-1031-U, (sak nr. 2017/738), straffesak, anke over dom

A (advokat Kolbjørn Lium) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen