Legemsbeskadigelse - årsakskravet i strafferetten

Høyesteretts ankeutvalgs dom 16. januar 2017, HR-2017-114-U, (sak nr. 2016/2382), straffesak, anke over dom

A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Bårdsen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen