Manglende anledning til kontradiksjon om subsumsjonsendring og straffutmåling for grov mishandling av samboer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2017, HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom

A (advokat Cecilie Drechsler) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matheson, Arntzen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen