Midlertidig tap av førerretten på grunn av tidligere prikkbelastninger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1926-U, (sak nr. 2017/1625), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Dommere: Bårdsen, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen