Nye anførsler i omgjøringsbegjæringen - kravet til begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2017, HR-2017-1223-U, (sak nr. 2017/892), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Kallerud, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen