Om alle dommarane i lagmannsretten må vike sete ved behandlinga av ein anke

Høgsteretts ankeutvals orskurd 3. april 2017, HR-2017-695-U, (sak nr. 2017/591), straffesak, habilitet

A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlege påtalemakta, B (advokat Atle Birkeland)

Dommarar: Øie, Utgård, Arntzen

Les heile avgjerda

Til toppen