Om ankerett etter frifinnelse for ett av to straffbare forhold når disse uriktig er bedømt som ett sammenhengende forhold

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-473-U, (sak nr. 2017/220), straffesak, anke over dom
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bull, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen