Heving av ankesak på grunn av frafalt anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse

Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Bull, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen