Manglende kontradiksjon ved ankenektelse i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2017, HR-2017-605-U, (sak nr. 2017/370), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen