Straffutmåling etter domfellelse for grovt uaktsom medvirkning til oppbevaring av narkotika i kvanta som innebærer grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-535-U, (sak nr. 2017/267), straffesak, anke over dom

A (advokat Kaja de Vibe Malling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Bull, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen