Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. mai 2017, HR-2017-1057-U, (sak nr. 2017/714), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Falch, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen