Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2124-U, (sak nr. 2017/1916), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere:  Endresen, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen