Rettslig interesse i sak om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1498-U, (sak nr. 2017/1327), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Asle Hesla)

Dommere: Matningsdal, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen