Sak om anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1784-U, (sak nr. 2017/1380), straffesak, anke over dom

A (advokat Arve Ringsbye) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Kallerud, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen