Spørsmål om et ulovlig ervervet bevis - en politiforklaring - skal avskjæres som bevis ved behandlingen av et sivilt krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1894-U, (sak nr. 2017/1572), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Bergsjø, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen