Spørsmål om lagmannsretten gikk utenfor ankegjenstanden, bruk av hjelpedokumenter til lagrettens rådslagning og straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2017, HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom

I. 
A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.
C (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III.
D (advokat Ida Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV.
E (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

V. 
F (advokat Harald Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Normann, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen