Straffesak etter straffeloven 1902 § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1792-U, (sak nr. 2017/1474), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matheson, Kallerud, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen