Straffutmålingsanke i sak om blant annet menneskehandel og hallikvirksomhet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. januar 2017, HR-2017-228-U, (sak nr. 2017/104), straffesak, anke over dom

A (advokat Jørgen Riple) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen