Trusler mot statsorganene mv. - begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-543-U, (sak nr. 2017/196), straffesak, anke over dom

A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Webster, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen