Uaksomt drap ved bilpåkjørsel

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom

A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen