Vareteksfengsling - Fare for oversoning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-992-U, (sak nr. 2017/881), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Mads Falck Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Falch, Bergh, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen