Varetektsfengsling - spørsmål om siktede var psykotisk i gjerningsøyeblikket

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2017, HR-2017-655-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen