Varetektsfengsling etter pågripelse i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2017, HR-2017-2333-U, (sak nr. 2017/2089), straffesak, anke over kjennelse,

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ben Einar Grundhaug)

Dommere: Tønder, Matheson, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen