Tiltale for voldtekt av åtte kvinner

Høyesteretts ankeutvalgs dom 3. februar 2017, HR-2017-271-U, (sak nr. 2017/82), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Bårdsen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen