Direktekrav på ulovfestet grunnlag i entrepriseforhold ble ikke godtatt

Høyesteretts dom 27. november 2018,  HR-2018-2256-A, (sak nr. 18-036844SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Atlant Entreprenør SVS AS (advokat Line Wefald) mot Bright rådgivende ingeniører VVS AS (advokat Hildegunn Piro), Bright rådgivende ingeniører elektro AS (advokat Jardar Aas)

Dommere: Utgård, Møse, Kallerud, Ringnes, Falch

Direktekrav på ulovfestet grunnlag i entrepriseforhold ble ikke godtatt.

Saken gjaldt direktekrav fra en entreprenør mot to underrådgivere som var engasjert av entreprenørens avtalepart.

Statsbygg inngikk som byggherre avtale med et entreprenørselskap om rehabilitering av deler av "Midtbygningen", som er en av universitetets bygninger på Karl Johansgate i Oslo. Entreprenøren inngikk på sin side kontrakt med et arkitektfirma som skulle stå for rådgivning mv. Kontrakten var basert på NS 8402, som ikke har bestemmelser om direktekravsadgang. Arkitektfirmaet engasjerte to underrådgivere til å bistå seg, uten at det ble avtalt noe om at entreprenøren kunne gjøre krav gjeldende direkte mot dem.

Arkitektfirmaet gikk konkurs. Entreprenøren gjorde da gjeldende erstatningskrav direkte overfor underrådgiverne.

Flertallet i Høyesterett – tre dommere – kom til at det i dette tilfellet ikke forelå direktekravsadgang etter ulovfestet rett. Mindretallet – to dommere – kom til motsatt resultat.

Avgjørelsen avklarer adgangen til å fremme direktekrav i entrepriseforhold etter ulovfestet rett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen